Bảng giá thuê xe

Tuyến đường phục vụ Thời gian Km Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 12 chỗ Xe 16 chỗ Xe 24 chỗ Xe 29 chỗ Xe 35 chỗ Xe 45 chỗ
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn(Non Nước) – Đà Nẵng 1 buổi (5 tiếng) 40 400 500 550 600 800 900 1.100 1.400
Thuê xe Đà Nẵng đi bán đảo Sơn Trà – chùa Linh Ứng 1 buổi (5 tiếng) 40 450 550 600 650 900 1.000 1.200 1.500
Nội thành Đà Nẵng 1 Ngày 80 800 900 1.100 1.200 1.800 1.900 2.200 2.800
Đà Nẵng đón sân bay, tiễn sân bay 2 tiếng 10 250 300 350 350 650 700 900 1.100